Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Služby

Poukazový obchod a pomôcky pre inkontinenciu

Systém poukazov na zdravotnícke pomôcky je zameraný na ústavy sociálnej starostlivosti, charity, domovy s ošetrovateľskou starostlivosťou a ďalšie zariadenia, ktoré potrebujú pre svojich klientov spoľahlivého dodávateľa  inkontinenčných pomôcok predpisovaných na poukaz hradený zo všeobecného zdravotného poistenia. Pacientom je spoločnosť Perfect Distribution a.s. schopná na požiadanie poskytnúť nadštandardné služby pozostávajúce v doručení inkontinenčných alebo rehabilitačných pomôcok  priamo do domu bez toho, aby sa na tomto pomerne náročnom logistickom procese pacient finančne podielal. V súčasnosti  zásobujeme viac ako 160 zariadení na Morave a čiastočne v južných a východných Čechách. V rámci komplexnosti služieb ponúkame týmto zariadeniam pomoc pri zostavovaní , zavádzaní dezinfekčných poriadkov a spoluprácu pri zabezpečovaní a organizovaní akreditovaných seminárov a konferencií pre zdravotníkov a sociálnych pracovníkov v rámci celoživotného vzdelávania vrátane zabezpečenia financovania.