Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Kontakty

Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka

Kočovce 244, 916 31 Kočovce
+421 323 700 411
info.sk@pfd.agelsk.sk

IČ: 47719150
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Po, vložka 10279/R.