Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Služby

Spotrebný zdravotnícky materiál

V oblasti spotrebného zdravotníckeho materiálu je portfólio produktov, ktoré spoločnosť Perfect Distribution a.s. ponúka, neobyčajne široké. Len základný výber jednotlivých skupín výrobkov je veľmi rozsiahly:

  • Sterilizačné obaly,
  • infúzna a transfúzna technika,
  • spojovacie hadičky, cievky, katétre, sondy,
  • injekčná technika, chirurgické ihly a šitie,
  • obväzový materiál a náplaste,
  • jednorázové rúšky, operačné sušenie a operačné oblečenie vrátane ochranných pomôcok,
  • a ďalšie.

Vďaka dokonalej organizácii v oblasti logistiky sme schopní flexibilne reagovať na rôzne požiadavky zákazníkov, čo je našou najväčšou devízou. Zákaznícku štruktúru v oblasti  spotrebného zdravotníckeho materiálu tvorí viac než  500 zdravotníckych zariadení rôzneho charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou predajnej stratégie je edukačná a poradenská činnosť vedená tímom obchodných  zástupcov.