Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Služby

Hygiena a dezinfekcia

Ďalšou oblasťou , kde môže spoločnosť Perfect Distribution a.s. ponúknuť komplexný servis, je odvetvie dezinfekcie a hygieny. Sú to predovšetkým:

  • dezinfekčné prostriedky,
  • čistiaca chémia pre profesionálne upratovanie,
  • papierový program

V oblasti dezinfekčných prostriedkov poskytuje Perfect Distribution ako nezávislý distribútor zastúpenie všetkých dôležitých výrobcov a dovozcov, z toho niektorých i exkluzívne. Pre najvýznamnejších výrobcov na trhu, ktorými sú  Bochemie s.r.o., Ecolab Hygiene s.r.o. a Bode s.r.o. je najväčším distribútorom v Českej republike. Kľúčovými zákazníkmi z oblasti dezinfekcie a  hygieny sú nielen všetky typy zdravotníckych zariadení, ale tiež upratovacie firmy pôsobiace v zdravotníctve, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy pre seniorov  a privátne zdravotnícke zariadenia. Pre zabezpečenie komplexnosti pri riešení hygienického zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach ponúka spoločnosť Perfect Distribution a.s. tiež poradenstvo, a to predovšetkým v oblasti tvorby dezinfekčných poriadkov, ich efektivizácia a následných auditov.