Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

Služby

Centrum starostlivosti o zákazníkov

Rok 2014 bol pre spoločnosť zlomový nielen z dôvodu 20. výročia pôsobenia firmy na trhu či expanzie na Slovensko, kde bol otvorený nový sklad, ale tiež významným krokom, ktorý napomohol skvalitniť a zefektívniť doterajšie služby, ktoré spoločnosť Perfect Distribution do tej doby ponúkala. Bolo ním vybudovanie klientského centra, ktoré bolo nazvané Centrum starostlivosti o zákazníkov.

Centrum starostlivosti o zákazníka je oddelenie, kde pôsobia špičkovo preškolení zamestnanci – konzultanti, ktorí sú pripravení prijímať akékoľvek pripomienky, podnety, návrhy, otázky, objednávky od klientov a obchodných partnerov formou telefonickej a e-mailovej komunikácie. Tiež pre tieto účely  bola vybudovaná bezplatná  zelená linka. V najbližšej dobe by malo Centrum starostlivosti o zákazníkov rozšíriť svoju pôsobnosť tiež na realizáciu aktívneho telemarketingu smerom ku klientom.

Kontakt:

Zelená linka: 800 166 661
Email: zakaznickacentrum@pfd.agel.cz

Provozná doba:
Po – Pá: 7:00 – 16:00