Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

O nás

Štatutárne orgány spoločnosti

Ing. Robert Vecel - riaditeľ organizačnej zložky

Dozorná rada:

Ing. René  Janosch - předseda dozorčí rady
MUDr. Ján Slávik, MBA - člen dozorčí rady
MUDr. Pavel Frňka - člen dozorčí rady
Ing. Michal Pišoja - člen dozorčí rady

Predstavenstvo:

Tomáš Lyžbicki - predseda predstavenstva
Ing. Pavlína Waclawková - miestopredseda predstavenstva
Mgr. Aleš Rozsypal - člen predstavenstva