Logo

Váš stály dodávateľ zdravotníckeho materiáluŠpecializujeme sa na dodávky zdravotníckeho materiálu, prístrojovej techniky, dezinfekčných, čistiacich a upratovacích prostiedkov, inkontinenčných pomôcok a ostatného zdravotníckeho materiálu v Českej republike a na Slovensku.

O nás

Štatutárne orgány spoločnosti

Ing. Robert Vecel - riaditeľ organizačnej zložky

Dozorná rada:

MUDr. Ján Slávik, MBA - člen dozornej rady
MUDr. Pavel Frňka - člen dozornej rady
Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M. - člen dozornej rady

Predstavenstvo:

Tomáš Lyžbicki, MBA - predseda predstavenstva
Ing. Pavlína Waclawková, MBA - miestopredseda predstavenstva
Mgr. Aleš Rozsypal - člen predstavenstva