Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

Služby

Spotřební zdravotnický materiál

V oblasti spotřebního zdravotnického materiálu je portfolio nabízených produktů neobyčejně široké. Jen základní výčet jednotlivých skupin výrobků je velmi rozsáhlý:

  • sterilizační obaly,
  • infuzní a transfuzní technika,
  • spojovací hadičky, cévky, katétry, sondy,
  • injekční technika, chirurgické jehly a šití,
  • obvazový materiál a náplasti,
  • jednorázové roušky, operační sušení a operační oblečení včetně ochranných pomůcek a další.

Díky dokonalé organizaci v oblasti logistiky jsme schopni pružně reagovat na různorodé požadavky zákazníků, což je naší největší devízou. Zákaznickou strukturu v oblasti spotřebního zdravotnického materiálu tvoří více než 500 zdravotnických zařízení různého charakteru. Nedílnou součástí prodejní strategie je edukační a poradenská činnost vedená týmem obchodních zástupců.