Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiáluPerfect Distribution se specializuje na dodávky zdravotnického materiálu, přístrojové techniky, dezinfekčních, čisticích a úklidových prostředků, inkontinentních pomůcek a ostatního zdravotnického materiálu v České republice.

Služby

Spotřební zdravotnický materiál

V oblasti spotřebního zdravotnického materiálu je portfolio produktů, které společnost Perfect Distribution a.s. nabízí, neobyčejně široké. Jen základní výčet jednotlivých skupin výrobků je velmi rozsáhlý:

  • Sterilizační obaly,
  • infuzní a transfuzní technika,
  • spojovací hadičky, cévky, katétry, sondy,
  • injekční technika, chirurgické jehly a šití,
  • obvazový materiál a náplasti,
  • jednorázové roušky, operační sušení a operační oblečení včetně ochranných pomůcek,
  • a další.

Díky dokonalé organizaci v oblasti logistiky jsme schopni pružně reagovat na různorodé požadavky zákazníků, což je naší největší devízou. Zákaznickou strukturu v oblasti spotřebního zdravotnického materiálu tvoří více než 500 zdravotnických zařízení různého charakteru. Nedílnou součástí prodejní strategie je edukační a poradenská činnost vedená týmem obchodních zástupců.