Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Politika ISM

Politika integrovaného systému řízení kvality, řízení vztahu k životnímu prostředí a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISM)

vydání 6

Společnost Perfect Distribution a.s. patří mezi nejvýznačnější dodavatele v oblasti distribuce zdravotnického materiálu a dezinfekčních prostředků.

Vedení společnosti Perfect Distribution a.s. se dohodlo na následující ISM:

  • distribuce spotřebního zdravotnického materiálu a dezinfekčních prostředků poskytovatelům zdravotnických služeb na území celé České a Slovenské republiky,
  • provozovat výdejny zdravotnických potřeb,
  • dodávat do ústavů sociální péče, domovů důchodců a ostatních subjektů v rámci sociální sféry,
  • mít spokojené zákazníky,
  • mít spokojené zaměstnance,
  • udržovat korektní obchodní vztahy s dodavateli,
  • usilovat o co nejšetrnější dopad činnosti ve všech svých oblastech na životní prostředí,
  • společnost se zavazuje zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Dále se zavazuje k odstraňování a snižovaní rizik v oblasti BOZP, k neustálému zlepšování systému managementu BOZP a zapojení svých zaměstnanců do těchto činností.
  • dodržovat a trvale zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu.

Vedení společnosti osobně zodpovídá za to, že společnost Perfect Distribution a.s. bude plnit požadavky všech platných zákonů, nařízení, norem a zainteresovaných stran. Vedení společnosti bude usilovat o zvyšování efektivnosti ISM.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními norem. Politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je vzorem.

Zavazuje se k plnění požadavků integrovaného systému managementu a je si vědomo nutnosti podpory pro zajištění činnosti procesů ISM, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Akreditace a certifikáty