Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiáluPerfect Distribution se specializuje na dodávky zdravotnického materiálu, přístrojové techniky, dezinfekčních, čisticích a úklidových prostředků, inkontinentních pomůcek a ostatního zdravotnického materiálu v České republice.

O nás

Politika ISM

Společnost Perfect Distribution a.s. patří mezi nejvýznačnější dodavatele v oblasti distribuce zdravotnického materiálu a dezinfekčních prostředků.

Vedení společnosti Perfect Distribution a.s. se dohodlo na následující politice ISM:

  • Distribuce spotřebního zdravotnického materiálu a dezinfekčních prostředků poskytovatelům zdravotnických služeb na území celé České a Slovenské republiky
  • Provozovat výdejny zdravotnických potřeb
  • Dodávat do ústavů sociální péče, domovů důchodců a ostatních subjektů v rámci sociální sféry
  • Mít spokojené zákazníky
  • Mít spokojené zaměstnance
  • Udržovat korektní obchodní vztahy s dodavateli
  • Usilovat o co nejšetrnější dopad činnosti ve všech svých oblastech na životní prostředí
  • Zajistit bezpečný průběh veškerých prací a zajistit ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců společnosti
  • Dodržovat a trvale zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu

Vedení společnosti osobně zodpovídá za to, že společnost Perfect Distribution a.s. bude plnit požadavky všech platných zákonů, nařízení, norem a zainteresovaných stran, že bude usilovat o zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními normy. Politiku prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je vzorem.

Zavazuje se k plnění požadavků integrovaného systému managementu a je si vědomo nutnosti podpory pro zajištění činnosti procesů ISM, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

Akreditace a certifikáty