Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiáluPerfect Distribution se specializuje na dodávky zdravotnického materiálu, přístrojové techniky, dezinfekčních, čisticích a úklidových prostředků, inkontinentních pomůcek a ostatního zdravotnického materiálu v České republice.

Služby

Hygiena a desinfekce

Další oblastí, kde může společnost Perfect Distribution a.s. nabídnout komplexní servis, je odvětví dezinfekce a hygieny. Hlavními artikly spadajícími do této sekce jsou:

  • dezinfekční prostředky,
  • čistící chemie pro profesionální úklid,
  • a papírový program.

V oblasti dezinfekčních prostředků poskytuje Perfect Distribution jako nezávislý distributor zastoupení všech důležitých výrobců a dovozců, z toho některé i exkluzivně. Pro nejvýznamnější výrobce jsme největším distributorem v České republice. Klíčovými zákazníky z oblasti dezinfekce a hygieny jsou nejen všechny typy zdravotnických zařízení, ale také úklidové firmy působící ve zdravotnictví, ústavy sociální péče, domovy pro seniory a privátní zdravotnická zařízení. Pro zajištění komplexnosti při řešení hygienického zabezpečení ve zdravotnických zařízeních nabízí společnost Perfect Distribution a.s. také poradenství, a to především v oblasti tvorby dezinfekčních řádů, jejich efektivizace a následných auditů.