Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Podpořili jsme druhý ročník Dne perioperační péče Zlín

22.9.2023

Podpořili jsme druhý ročník Dne perioperační péče Zlín, který se konal v pátek 22. září 2023 na Fakultě humanitních studií. Tato významná akce byla zorganizována Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UTB (Ústav zdravotnických věd).

Konference s mezinárodní účastí přinesla odborný pohled na oblast perioperační péče a byla zaměřena zejména na všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, pedagogy a studenty nelékařských zdravotnických oborů. Cílem akce bylo poskytnout účastníkům nové poznatky, sdílet zkušenosti a podnítit odbornou diskusi.

Den perioperační péče jsme podpořili finančním darem, propagačními materiály a poskytnutím dárků pro účastníky. Společně jsme se snažili vytvořit prostředí, ve kterém se odborníci a studenti mohli setkat, sdílet své znalosti a posunout oblast perioperační péče o krok dál.

zpět na novinky