Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Legislativní a kvalitativní požadavky na zdravotnické prostředky byly hlavním tématem naší konference

27.5.2022

Ve dnech 26.-27. 5. 2022 jsme pro naše zákazníky ze zdravotnických zařízení uspořádali na tradičním místě v Brně 12. ročník odborné konference. Setkání bylo určené jak lékařským, tak nelékařským pracovníkům, kteří si vyslechli téměř desítku přednášek, jež se nesly v duchu legislativních a kvalitativních požadavků na zdravotnické prostředky. Akce byla spojená s doprovodnou výstavou partnerských dodavatelů, kteří zde prezentovali své novinky na trhu.

„Jsem velmi rád, že po pauze způsobené covidem jsme mohli znovu uspořádat naši již tradiční konferenci, a že se i letos těšila vysoké účasti. S ohledem na nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) a další legislativní požadavky týkající se zdravotnických prostředků a ostatních používaných produktů ve zdravotnických zařízeních, jsme chtěli program konference přizpůsobit těmto aktuálním tématům tak, aby umožnila vyjasnit určité diskutabilní body. Zároveň pak i porovnat různé názory odborníků v této oblasti, a to jak v rámci jednotlivých přednáškových bloků, tak i následné diskuzi a osobních setkáních, jež ke konferenci neodmyslitelně patří,“ uvedl manažer zdravotnických prostředků Kamil Stareček.

Program pokračoval v pátek přednáškou z oblasti péče o duševní zdraví a prevence syndromu vyhoření, kterou jsme do programu zařadili jako neméně důležitý bod každodenního fungování nás i našich zákazníků, a která tak symbolicky zakončila celou konferenci.

zpět na novinky