Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Zaměstnanci přispěli na těžce nemocné děti

2.12.2021

Již tradičně se s příchodem adventu zapojili zaměstnanci do charitativního projektu, kdy zakoupením květiny vánoční hvězdy pomohli těžce nemocným dětem. Letos jsme neziskové organizaci Šance, jež je pořadatelem sbírky již 24 let, předali téměř 14 tisíc korun. „Je úžasné, že i v této době myslí lidé na ostatní, a přestože nelze některé věci ovlivnit, můžeme je alespoň trochu změnit. V tomto případě to je pomoc malým pacientům,“ uvedla Alice Molovčáková z odboru marketingu a PR.

Vánoční hvězda (Poinsettia) se v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce a má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.

Výtěžek sbírky bude věnován hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Toto pracoviště má nadregionální význam a je moravským referenčním centrem. Vybraná částka se využije na humanizaci oddělení, sociální pomoc rodinám, nákup výtvarného materiálu pro děti a na financování rekondičních pobytů po léčbě.

zpět na novinky