Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Sympozium AGEL podpořilo elektronizaci zdravotnictví

1.10.2021

Olomouc: Přes 600 zaregistrovaných účastníků si nenechalo 22. a 23. září ujít XIV. Sympozium AGEL, které se po roční nucené přestávce opět konalo v NH Collection Olomouc Congress hotelu. Odborníci z Česka, Slovenska i Izraele se zde věnovali hlavním třem tématům - biologické léčbě napříč obory, stále aktuálnější elektronizaci zdravotnictví a doplňkovému zdravotnímu pojištění.

Program jedné z největších odborných zdravotnických konferencí se skládal z více než 50 přednášek, dvou panelových diskuzí i debat na aktuální témata. Covid nám ukázal, jak dokážeme posunout hranice našich možností díky heroickému nasazení našich zdravotníků. Jeden z pozitivních dopadů pandemie vidím v tom, že se podařilo do popředí akcelerovat témata, která byla dříve potlačovaná či nebyla tak atraktivní, jak by si zasloužila. Jedním takovým je telemedicína, které se věnujeme i v rámci našeho sympozia,” řekl na slavnostním zahájení předseda představenstva AGEL a.s. Ing. Michal Pišoja, MPH s tím, že na Sympoziu AGEL se prolíná i odvaha jako motiv poděkování všem zdravotníkům, kteří ještě před pár měsíci stáli v první linii v boji s pandemií a obětovali  vše pro záchranu lidských životů a nyní své odborné znalosti a novinky v léčbě prezentovali v hanácké metropoli v odborné rovině svým kolegům. „Nemocnice skupiny AGEL jsou významnou součástí naši krajské péče a ta spolupráce mezi vašimi nemocnicemi a ostatními je naprosto fantastická. Já bych chtěl za tuto spolupráci všem nemocnicím a všem zdravotníkům velmi poděkovat,” řekl v úvodní řeči Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

 

Sympozium AGEL nabídlo dvě panelové diskuze, dále pak  52 odborných přednášek a také zde experti oponovali 19 grantových úkolů. Diskutující podpořili v současné době hojně skloňovanou elektronizaci zdravotnictví s tím, že je velice důležité, aby se do systému zapojili všichni poskytovatelé zdravotnické péče. Výbornou zkušenost s digitalizací zdravotnických dokumentů mají již dva roky i některé nemocnice skupiny AGEL. „Hovořím z vlastní zkušenosti z nemocnic, kde jsme s elektronickým vedením zdravotnické dokumentace už započali v roce 2019 a pandemie nám ukázala, jak významně zlepšila práci pro naše lékaře, pro naše sestřičky a zkvalitnila péči o naše pacienty,” potvrdila 1. místopředsedkyně představenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsová, MBA. „Jsem ráda, že ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL v České republice do konce letošního roku povedeme komplexně elektronickou medikaci, povedeme lékařskou dokumentaci komplexně v elektronické podobě a máme  v našich zařízeních zavedenou i ošetřovatelskou dokumentaci,” dodala.

 

Tématem druhé panelové diskuze pak bylo doplňkové zdravotní pojištění, které se může stát v budoucnu novým zdrojem financování zdravotní péče. V Česku i na Slovensku však k chybí k jeho rozjezdu politická vůle, na čemž se shodli experti v debatě, ve které nechyběli zástupci soukromého zdravotnické sektoru, ministerstva zdravotnictví ani největších zdravotních pojišťoven.

 

Hlavní medicínské téma v podobě biologické (cílené) léčby přiblížili odborníci z AGELu například v oblasti onkologie, gastroeneterologie či kardiologie. Cílenou léčbu jen v Komplexní onkologickém centru v Nemocnici AGEL Nový Jičín od roku 2015 využili již u téměř 5 tisíc osob a jen letos se dostala k 748 onkologickým pacientům.  Samostatný blok pak na Sympoziu AGEL patřil nelékařským přednáškám na téma Moderní ošetřovatelská péče v chirurgických a interních oborech. „Jsem velice ráda, že se do tohoto bloku zapojili ve velkém počtu naši zdravotníci z řady nemocnic z Česka i ze Slovenska a vyměnili si tak své odborné zkušenosti, což se opět pozitivně promítne do péče o naše pacienty a to je to hlavní,” potěšilo ředitelku Odboru Sociální a ošetřovatelské péče skupiny AGEL Ing. Kristinu Krausovou MBA. 

zpět na novinky