Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Velké díky firmě Prusa Research, CEITEC VUT a VŠB - TU

23.4.2020

Je skvělé, že i v této mimořádné době, kdy celý svět bojuje s nákazou COVID-19, existují i pozitivní zprávy o lidské solidaritě. Česká republika se, stejně jako celý svět, potýká s nedostatkem ochranných pomůcek pro lidi, kteří bojují v tzv. první linii. Díky vědcům a nadšencům do technologií jsou nyní k dispozici ochranné šíty tištěné na 3D tiskárně nebo pomocí formy na vstřikovací lis. Abychom mohli zásobit naše vybraná zdravotnická zařízení, oslovili jsme firmu Prusa Research, CEITEC Vysoké učení technické v Brně a Vysokou školu báňskou – TU Ostrava, kteří nám dohromady dodali 1.200 kusů těchto ochranných štítů, a to zcela zdarma. Zboží jsme ihned distribuovali do vytipovaných nemocnic a zdravotnických zařízení. Moc děkujeme!

zpět na novinky