Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Tradiční konference se těšila velkému úspěchu

25.5.2019

Již 11. ročník dvoudenní mezinárodní konference jsme zorganizovali ve dnech 23. – 24. 5. 2019 v Hotelu Cosmopolitan Bobycentru v Brně.

Účastníky tvořili opět naši zákazníci ze zdravotnických zařízení, kterých se sešlo přes sto padesát a zhlédli více jak desítku odborných přednášek na téma Parametry výběru zdravotnického materiálu a nové trendy. Odbornou část moderoval pan primář RNDr. Bruno Šudřich, jež svými poznatky z praxe a vtipnými glosami provázel celý dvoudenní program. Součástí konference byla také doprovodná výstava renomovaných partnerských dodavatelů, kteří zde prezentovali své produkty a novinky.

„Při výběru přednášek a prezentací jsme se záměrně soustředili na témata, která jsou v praxi často diskutována a naše konference poskytla jedinečný prostor vyjasnit určité diskutabilní body a porovnat různé názory či praktické zvyklosti jednotlivých účastníků. Jeden celý blok přednášek byl pak věnován aktuálním legislativním tématům a připravovaným změnám, a to jak na poli zdravotnických prostředků, tak i biocidů,“ uvedl manažer zdravotnických prostředků Kamil Stareček.

Pro účastníky byl také připraven bohatý večerní program, aby mohli po úvodním dni relaxovat a alespoň na chvíli odpočinout od svých každodenních povinností a náročné práce. Celým večerem provázela živá kapela, k dispozici byl účastníkům mimo jiné vyhlášený vizážista Petr Martynek či známý karikaturista Martin Hron.

zpět na novinky