Logo

Váš stálý dodavatel zdravotnického materiálu

O nás

Den Štědrosti

6.12.2018

Jako společensky odpovědná firma, jež podporuje různé sociální či kulturní oblasti v rámci ČR a SR, jsme se rozhodli myšlenku pomoci druhým v předvánočním čase ještě více zintenzivnit a to obdarováním potřebných. Těch, kteří jsou v životě nějakým způsobem znevýhodněni a často odkázáni na pomoc druhých.

Proto jsme ve čtvrtek 6. 12. 2018 uskutečnili Den Štědrosti. Rozhodli jsme se, že z vyexpedovaného zboží ze všech našich skladů v tento den darujeme 3% neziskové organizaci, a to Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o. p. s. v Prostějově. Částka vycházela na 47 538,40 Kč, vedení společnosti se tedy rozhodlo ji zaokrouhlit na celých 50.000 Kč. Škola získané peníze použije na zajištění svého provozu.

Věříme, že pomoc druhým je důležitá a každý z vás se takto mohl stát součástí pomoci. Děkujeme, že jste se s námi spojili a byli jsme štědří společně.

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. v Prostějově poskytuje vzdělání dětem se souběžným zdravotním postižením, které vyžaduje speciální vzdělávací potřeby. Cílem školy je připravit žáky pro samostatný a soběstačný život, naučit je být nezávislými na svém okolí nebo připravit je na studium na středních školách.

Perfect Distribution a.s.

zpět na novinky